Bestuur en Werkwijze

Bestuur en Werkwijze

Bestuur seniorenplatform:

 

Het bestuur bestaat uit een algemeen bestuur van 10 senioren en een agendacommissie. In de agendacommissie  zitten in ieder geval de voorzitter en de secretaris. Het bestuur komt 4 per jaar bij elkaar evenals de agendacommissie. De agendacommissie heeft de dagelijkse coördinatie en het algemene bestuur stelt het jaarlijkse werkplan vast evenals het financiële en inhoudelijke jaarverslag. De bestuursleden zijn trekker/aanjager van één van de onderwerpen uit het werkplan.


Werkgroepen:


Naast het bestuur zijn er werkgroepjes, die de onderwerpen uit het jaarplan voorbereiden, onderzoek doen, informatie inwinnen en voorstellen formuleren naar het bestuur. De trekker/aanjager van het onderwerp werkt met andere bestuursleden en/of vrijwilligers een onderwerp uit.Werkwijze:

 

In het bestuur worden de voorstellen besproken, standpunten bepaald en tot actie besloten. In de vorm van aanbevelingen en brieven worden deze standpunten naar de betreffende organisatie en de gemeenteraad gestuurd. Daarnaast worden er persberichten uitgegeven.

 

Communicatie:


De Enschedese senioren worden op de hoogte gehouden via artikelen in de Stadspost voor Senioren, via de digitale nieuwsbrief en via de media. De website geeft algemene en actuele informatie. Reacties van senioren zijn mogelijk via email, telefoon en via de website(contactformulier) en worden zeer op prijs gesteld.Meer informatie leest u in ons jaarverslag 2020. Deze is als PDF te downloaden onder onderstaande button:

Het bestuur bestaat uit max. 10 leden, waarvan 5 leden de agendacommissie vormen. Alle bestuursleden doen mee in verschillende werkgroepjes, die bezig zijn met informatie verzamelen. In deze werkgroepjes kunnen ook niet bestuursleden meedoen (werkgroepleden).

het bestuur van het Seniorenplatform

Dick Boer

(interim voorzitter)

dagelijks bestuur

Jan Lubberding

(onafhankelijk voorzitter)

dagelijks bestuur


Gré Menning

(penningmeester)

Herman Burkink

(secretaris)

dagelijks bestuur

Louk Geilenkirchen

dagelijks bestuur

Bert de Haas

(vrijwilligerswerk)

Tiny Hannink

(mantelzorgondersteuning)

Overig betrokken vrijwilligers

Ruud Hoemakers

 (werkgroep wonen)

Harry Oonk

 (Webmaster)

Samenwerkingspartners • KBO Enschede
 • PCOB Enschede
 • M-pact en Volksuniversiteit: senioren vrijwilligerswerk
 • Alifa Welzijn Senioren: dienstverlening en activiteiten
 • Wijkwijzers van de buurt: informatie en voorlichting aan ouderen
 • Diverse Zorginstellingen: dagopvang, zorgarrangementen, etc.
 • Diverse Wooncorporaties: seniorenvriendelijke woningen en woonomgeving, etc.
 • Organisatie “Lang zult u wonen”: woningaanpassingen
 • Diaconaal Platform: armoedebeleid, schuldhulpverlening;
 • Zorgbelang Overijssel: vrijwillige onafhankelijke cliëntondersteuning;
 • Wmo-raad: Wmo voorzieningen voor ouderen;
 • MST: geriatrische zorg;
 • Twentse Zorg Academie: technologische ontwikkelingen
 • Saxion, Universiteit Twente en het Roessingh: samenwerking bij onderzoek en innovatie
 • GGD: onderzoek naar gezondheidssituatie senioren;
 • Gemeente: overleg over seniorenbeleid, centrale aanpak eenzaamheid.